วิธีการเล่นกีตาร์

คอร์ดกีต้าร์

การเกากีตาร์เบื้องต้น (Basic Picking)

 

การเกาหรือกระจายคอร์ด (arpeggio)

            การเกากีตาร์หรือที่เรียกว่า picking เป็นอีกสไตล์ในการเล่นกีตาร์ที่มีสเน่ห์มาก แต่ก่อนที่คุณจะฝึกที่จุดนี้คุณควรจะต้องฝึกการตีคอร์ดให้ชำนาญ ทั้งการเปลี่ยนคอร์ดจังหวะการดีดที่สัมพันธ์กัน

            ในขั้นแรกผมจะพูดถึงการวางนิ้วก่อนนะครับเพราะว่าสายกีตาร์มี 6 สายแต่เรามี 5 นิ้วดังนั้นเราจึงต้องรู้หน้าที่ของแต่ละนิ้วก่อนดังนี้คือ

            – นิ้วโป้ง ซึ่งถนัดในการดีดสายลง จะควบคุมสายเบส (bases) ทั้งหมด คือสาย 4, 5 และ 6

            – นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง จะถนัดในการเกี่ยวสายขึ้น ดังนั้นจะควบคุม 3 สายล่าง (soprano)โดยที่ นิ้วชี้จะคุมสายที่ 3 นิ้วกลางจะคุมสายที่ 2 และนิ้วนางคุมสายที่ 1ส่วนนิ้วก้อยจะไม่ใช้ในการเกากีตาร์แต่อาจจะใช้ยันกับตัวกีตาร์เพื่อให้มือมั่นคงเป็นต้น

            แต่ทั้งนี้ไม่ใช่กฎตายตัวว่าคุณต้องใช้นิ้วโป้งดีดสายเบส หรือนิ้วชี้ดีดสาย 3 เสมอไปคุณอาจจะเปลี่ยนไปได้ตามความเหมาะสมของเพลง แต่หลัก ๆ ก็ควรจะฝึกแบบนี้ก่อน

            การวางมือในท่าเตรียมพร้อมนั้นคือ

                1. วางนิ้วโป้งบนสายเบสเส้นใดเส้นหนึ่ง (ส่วนมากคือเบสของคอร์ดแรกของเพลง)

                2. วางนิ้วชี้ไว้ใต้สาย 3 เพื่อพร้อมจะเกี่ยวขึ้น

                3. วางนิ้วชี้ไว้ใต้สาย 2 เพื่อพร้อมจะเกี่ยวขึ้น

                4. วางนิ้วชี้ไว้ใต้สาย 1 เพื่อพร้อมจะเกี่ยวขึ้น

                5. นิ้วก้อยอาจจะปล่อยไว้ลอย ๆ หรือแตะไว้กับตัวกีตาร์เพื่อให้การวางนิ้วมั่นคงขึ้น

            ขั้นตอนการเกากีตาร์มักจะเริ่มด้วยสายเบสก่อน ดังรูปที่ 1 และ 2 เป็นการใช้นิ้วโป้งหรือ P (หรือ T) จึงตามด้วยสายอื่นตามมา (3 สายล่าง)ด้วย 3 นิ้วที่เหลือ คือนิ้วชี้ i (หรือ 1) , นิ้วกลาง m (หรือ 2), และนิ้วนาง  a (หรือ 3) ดังนั้นขั้นแรกผมจะแนะนำให้คุณรู้จักเบสของแต่ละคอร์ดก่อน ซึ่ง โน๊ตเบสของคอร์ดปกติก็คือ root หรือโน๊ตที่เป็นชื่อคอร์ดนั่นเองเช่นคอร์ด C เบสก็คือ C ส่วนตำแหน่งคุณสามารถหาจากรูปแสดงโน๊ตบนฟิงเกอร์บอร์ดที่อยู่บนสายเบสคือสาย 4, 5 และ 6 โดยอาจจะสรุปได้ดังนี้

            ถ้าเล่นคอร์ดที่ขึ้นด้วยเบส E, G                    ให้ดีดสายเบสเส้นที่ 6

            ถ้าเล่นคอร์ดที่ขึ้นด้วยเบส A, B และ C          ให้ดีดสายเบสเส้นที่ 5

            ถ้าเล่นคอร์ดที่ขึ้นด้วยเบส D, F                    ให้ดีดสายเบสเส้นที่ 4 (คอร์ด F ถ้าใช้ทาบอาจเล่นเบสที่สาย 6)

            อย่างไรก็ตามอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามรูปคอร์ดที่คุณจับ ดังนั้นจะให้ดีที่สุดคุณจึงควรจะรู้ว่าเบสของคอร์ดนี้คืออะไรอยู่ที่ตำแหน่งไหนของนิ้วเมื่อจับคอร์ดดังกล่าวแล้วจะถูกต้องที่สุด

            ต่อไปเราจะมาดูสัญลักษณ์ทาง picking กันก่อนคร่าว ๆ จาก part 2 คุณได้ทราบถึงสัญลักษณ์ของมือซ้ายแล้วผมจะทบทวนอีกทีคือ

            – นิ้วโป้ง แทนด้วย T  (P)

            – นิ้วชี้ แทนด้วย 1 (i)

            – นิ้วชี้ แทนด้วย 2 (m)

            – นิ้วชี้ แทนด้วย 3 (a)

            ซึ่งเป็นระบบ Right Hand Diagram และเหมาะสำหรับฝึกในเบื้องต้นโดยจะบอกเลยว่าใช้นิ้วไหนดีดสายไหน ลองมาดู pattern การเกาในแบบแรกดูก่อนนะครับ

รูปแบบการเกา(สายกีตาร์)แบบต่าง ๆ วิธีการเล่น
  1. นิ้วโป้งดีดเบสของคอร์ด

2. นิ้วชี้เกี่ยวสาย 3

3. นิ้วกลางเกี่ยวสาย 2

4. นิ้วนางเกี่ยวสาย 1

5. นิ้วกลางเกี่ยวสาย 2

6. นิ้วชี้เกี่ยวสาย 3

7. เปลี่ยนคอร์ด

  1. นิ้วโป้งดีดเบสของคอร์ด

2. นิ้วชี้เกี่ยวสาย 3

3. นิ้วกลางเกี่ยวสาย 2

4. นิ้วนางเกี่ยวสาย 1

5. เปลี่ยนคอร์ด

  1. นิ้วโป้งดีดเบสของคอร์ด

2. นิ้วชี้เกี่ยวสาย 3

3. นิ้วกลางเกี่ยวสาย 2

4. นิ้วชี้เกี่ยวสาย 3

5. นิ้วนางเกี่ยวสาย 1

6. นิ้วชี้เกี่ยวสาย 3

7. นิ้วกลางเกี่ยวสาย 2

8. นิ้วชี้เกี่ยวสาย 3

7. เปลี่ยนคอร์ด

  1. ดีดเบสด้วยนิ้วโป้ง

2. นิ้วชี้เกี่ยวสาย 3

3. นิ้วกลางและนิ้วนาง เกี่ยวสาย 2 และ 1 ตามลำดับ

4. นิ้วชี้เกี่ยวสาย 3

5. เปลี่ยนคอร์ด

  1. ดีดเบสด้วยนิ้วโป้ง

2. นิ้วชี้เกี่ยวสาย 3

3. นิ้วกลางและนิ้วนาง เกี่ยวสาย 2 และ 1 ตามลำดับ

4. นิ้วชี้เกี่ยวสาย 3

5. นิ้วกลางและนิ้วนาง เกี่ยวสาย 2 และ 1 ตามลำดับ

6. นิ้วชี้เกี่ยวสาย 3

7. เปลี่ยนคอร์ด

  1. ดีดเบสด้วยนิ้วโป้ง

2. เกี่ยวสาย 3,2 และ 1 ขึ้นพร้อมกันด้วยนิ้วชี้, นิ้วกลาง และนิ้วนางตามลำดับ

3. เกี่ยวสาย 3,2 และ 1 ขึ้นพร้อมกันด้วยนิ้วชี้, นิ้วกลาง และนิ้วนางตามลำดับ

4. เปลี่ยนดีดเบสสลับ

5. เกี่ยวสาย 3,2 และ 1 ขึ้นพร้อมกันด้วยนิ้วชี้, นิ้วกลาง และนิ้วนางตามลำดับ

6. เกี่ยวสาย 3,2 และ 1 ขึ้นพร้อมกันด้วยนิ้วชี้, นิ้วกลาง และนิ้วนางตามลำดับ

7. เปลี่ยนคอร์ด

  1. ดีดเบสด้วยนิ้วโป้ง

2. เกี่ยวสาย 3,2 และ 1 ขึ้นพร้อมกันด้วยนิ้วชี้, นิ้วกลาง และนิ้วนางตามลำดับ

3. เปลี่ยนดีดเบสสลับ

4. เกี่ยวสาย 3,2 และ 1 ขึ้นพร้อมกันด้วยนิ้วชี้, นิ้วกลาง และนิ้วนางตามลำดับ

5. เปลี่ยนคอร์ด

            อย่างไรก็ตามทั้งหมดที่ผมยกตัวอย่างมาเป็นเพียงแค่การเกาแบบพื้นฐานเท่านั้น ยังมีรูปแบบการเกากีตาร์อีกมากมายเหลือเกิน ซึ่งคุณอาจจะศึกษาจากเพลงต่าง ๆ หรือตำราอื่น ๆ ซึ่งผมจะได้แนะนำการเกาในรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งยกเพลงตัวอย่างและ sound clip มาให้ในภายหลัง

            คุณควรจะพยายามฝึกหัดให้คุ้นกับจังหวะการใช้นิ้วต่าง ๆ ในการเกี่ยวหรือดีดสายให้สัมพันธ์กับจังหวะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปเมื่อคุณจะหัดแกะเพลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความขยันในการฝึกฝนและศึกษาเพลงต่าง ๆ

เบสสลับ

            เป็นอีกสีสันหนึ่งในการเกากีตาร์คือมีการสลับเบสในการเกา 1 คอร์ดมีการส่งเบสเพื่อเปลี่ยนคอร์ดเป็นต้นการเล่นสลับเบสก็คือการดีดเบสสลับระหว่างเบสหลักหรือโน๊ตที่เป็น root ของคอร์ดกับเบสซึ่งเป็นโน๊ตลำดับที่ 5 ของสเกลเมเจอร์ ในการไล่โน๊ตปกติเช่น คอร์ด C เบสหลักคือ C หรือสาย 5 ช่องที่ 3 จะหาเบสสลับโดยนับจากโน๊ต C ไป 5 ตัว คือ C – D – E – F – G จะได้ว่าโน๊ต G คือ เบสสลับของคอร์ด C นั่นเอง ซึ่งอยู่บนสาย 6 ช่องที่ 3 ดังนั้นเมื่อคุณจะเล่นเบสสลับกับคอร์ C คุณจะต้องจับคอร์ด C ในอีกแบบหนึ่งคือ

            อีกตัวอย่างมาดูคอร์ด A บ้าง เบสหลัก คือ A หรือสายเปล่าเส้นที่ 5 หาเบสสลับโดยนับไป 5 ตัวโน๊ต A – B – C – D – E จะได้ว่า เบสสลับของคอร์ด A คือ E หรือสายเปล่าส้นที่ 6 ดังนั้นสรุปเบสสลับของแต่ละคอร์ดได้ว่า

เบส คอร์ด
เบสหลัก C สาย 5 ช่อง 3 D สายเปล่า เส้น 4 E สายเปล่า เส้น 6 F สาย 4 ช่อง 3

หรือ สาย 6 ช่อง 1

G สาย 6 ช่อง 3 A สายเปล่า เส้น 5 B สาย 5 ช่อง 2
เบสสลับ G สาย 6 ช่อง 3 A สายเปล่า เส้น 5 B สาย 5 ช่อง 2 C สาย 5 ช่อง 3 D สายเปล่า เส้น 4 E สายเปล่า เส้น 6

หรือ สาย 4 ช่อง 2

F# สาย 6 ช่อง 2

หรือ สาย 4 ช่อง 4

        ในส่วนต่อไปผมจะได้แนะนำถึงเทคนิคพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งของมือซ้ายและมือขวาในการเล่นกีตาร์

วิธีอ่านแทป 

แทป (Tab หรือ Tablature) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้จดบันทึกเสียงทางดนตรี สำหรับเครื่องสายที่มีลักษณะคล้ายกีต้าร์ เช่น แบนโจ (Banjo) หรือ เบส (Bass) โดยแทป (Tab) นั้นได้พัฒนามาจากโน้ตดนตรีสากล แต่จะอ่านง่ายกว่า สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ทั้งยังบอกถึงตำแหน่งนิ้วบนคอกีต้าร์ได้ดีกว่าโน้ตดนตรีสากลอีกด้วย

แทป (Tab) มีวิธีการบันทึกได้ 2 แบบ คือ แทป (Tab) แบบมือขวา และ แทป (Tab) แบบมือซ้าย ขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้ผู้อ่านนั้นได้รับรู้ถึงเรื่องอะไร

แทป (Tab) มือขวา บอกตำแหน่งของนิ้วมือขวาที่ใช้ดีดสายกีต้าร์ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่าต้องดีดเส้นไหนบ้างหรือเกาสายกีต้าร์เส้นไหนบ้าง รูปแบบใด
แทป (Tab) มือซ้าย บอกวิธีการจับคอร์ดว่าต้องจับอย่างไรบ้าง เนื่องจากบางเพลงอาจจะต้องจับคอร์ดที่ยากกว่าปกติ หรือเป็นลูกเ่ล่นเพิ่มเติมในการเกาหรือดีดเพลงนั้น ๆ และเพลงที่เน้นการวางนิ้วมือบนคอกีต้าร์และการเคลื่อนที่ของนิ้วมือซ้าย ตามอารมณ์ของเพลงนั้น ๆ เช่น เพลงคลาสสิค เพลงบรรเลงด้วยกีต้าร์

ตัวอย่างโน้ตแทป

    C                                   D
—————————————2————–  สายที่ 1 ของกีต้าร์ หรือสายล่างสุด (เสียงแหลมสุด)
————1—–1————–2———2———  สายที่ 2 ของกีต้าร์
———0—–0—–0——–3—-3—-3—-3——  สายที่ 3 ของกีต้าร์
——2———————0————————-  สายที่ 4 ของกีต้าร์
—3————————————————–  สายที่ 5 ของกีต้าร์
——————————————————   สายที่ 6 ของกีต้าร์ หรือสายบนสุด (เสียงทุ้มสุด)

จากตัวอย่างข้างบนการอ่านโน้ตแทปก็คือ ให้ดูจากคอร์ดด้านบนก่อนว่าเป็นคอร์ดอะไร ให้จับคอร์ดตามนั้น
จากนั้นตัวเลขที่เห็นก็คือ เฟรตหรือช่องบนคอกีต้าร์ที่ใช้นิ้วกดลงไป ซึ่งหากตัวเลขอยู่บนสายไหนก็ให้ดีดสายนั้นๆ
จากตัวอย่าง เลข 3 อยู่บนสายที่ 5 ให้กดเฟรตที่ 3 ของสายที่ 5 และดีดสายที่ 5 เป็นอันจบโน้ตตัวแรก
ตัวถัดไปเป็นเลข 2 ให้กดเฟรตที่ 2 ของสายที่ 4 และดีดสายที่ 4 ก็จะจบโน้ตตัวที่ 2 หากเป็นเลข 0 ก็คือดีดสายเปล่าๆ โดยไม่ต้องกดอะไรเลย
       เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ คงไม่ยากสำหรับมือใหม่นะครับ ยังไงก็ลองฝึกแกะแทปจากเพลงช้าๆ แนวอคูสติคกันดูนะครับ
ค่อยๆ ฝึกกันครับ ถ้าเพื่อนๆ เล่นแทปกันคล่องแล้ว เดี๋ยวผมจะหาแทปมาลงในเว็บให้เยอะๆ ครับ ส่วนการถามตอบก็ไว้ไปถามกันบนเว็บบอร์ดได้เลยนะครับ เผื่อว่าจะมีเพื่อนๆ ท่านอื่นๆ เข้ามาตอบกันครับ

วิธีอ่านแทป

แทป (Tab หรือ Tablature) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้จดบันทึกเสียงทางดนตรี สำหรับเครื่องสายที่มีลักษณะคล้ายกีต้าร์ เช่น แบนโจ (Banjo) หรือ เบส (Bass) โดยแทป (Tab) นั้นได้พัฒนามาจากโน้ตดนตรีสากล แต่จะอ่านง่ายกว่า สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ทั้งยังบอกถึงตำแหน่งนิ้วบนคอกีต้าร์ได้ดีกว่าโน้ตดนตรีสากลอีกด้วย

แทป (Tab) มีวิธีการบันทึกได้ 2 แบบ คือ แทป (Tab) แบบมือขวา และ แทป (Tab) แบบมือซ้าย ขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้ผู้อ่านนั้นได้รับรู้ถึงเรื่องอะไร

แทป (Tab) มือขวา บอกตำแหน่งของนิ้วมือขวาที่ใช้ดีดสายกีต้าร์ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่าต้องดีดเส้นไหนบ้างหรือเกาสายกีต้าร์เส้นไหนบ้าง รูปแบบใด
แทป (Tab) มือซ้าย บอกวิธีการจับคอร์ดว่าต้องจับอย่างไรบ้าง เนื่องจากบางเพลงอาจจะต้องจับคอร์ดที่ยากกว่าปกติ หรือเป็นลูกเ่ล่นเพิ่มเติมในการเกาหรือดีดเพลงนั้น ๆ และเพลงที่เน้นการวางนิ้วมือบนคอกีต้าร์และการเคลื่อนที่ของนิ้วมือซ้าย ตามอารมณ์ของเพลงนั้น ๆ เช่น เพลงคลาสสิค เพลงบรรเลงด้วยกีต้าร์

ตัวอย่างโน้ตแทป

    C                                   D
—————————————2————–  สายที่ 1 ของกีต้าร์ หรือสายล่างสุด (เสียงแหลมสุด)
————1—–1————–2———2———  สายที่ 2 ของกีต้าร์
———0—–0—–0——–3—-3—-3—-3——  สายที่ 3 ของกีต้าร์
——2———————0————————-  สายที่ 4 ของกีต้าร์
—3————————————————–  สายที่ 5 ของกีต้าร์
——————————————————   สายที่ 6 ของกีต้าร์ หรือสายบนสุด (เสียงทุ้มสุด)

จากตัวอย่างข้างบนการอ่านโน้ตแทปก็คือ ให้ดูจากคอร์ดด้านบนก่อนว่าเป็นคอร์ดอะไร ให้จับคอร์ดตามนั้น
จากนั้นตัวเลขที่เห็นก็คือ เฟรตหรือช่องบนคอกีต้าร์ที่ใช้นิ้วกดลงไป ซึ่งหากตัวเลขอยู่บนสายไหนก็ให้ดีดสายนั้นๆ
จากตัวอย่าง เลข 3
อยู่บนสายที่ 5 ให้กดเฟรตที่ 3 ของสายที่ 5 และดีดสายที่ 5 เป็นอันจบโน้ตตัวแรก
ตัวถัดไปเป็นเลข 2
ให้กดเฟรตที่ 2 ของสายที่ 4 และดีดสายที่ 4 ก็จะจบโน้ตตัวที่ 2 หากเป็นเลข 0 ก็คือดีดสายเปล่าๆ โดยไม่ต้องกดอะไรเลย
       เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ คงไม่ยากสำหรับมือใหม่นะครับ ยังไงก็ลองฝึกแกะแทปจากเพลงช้าๆ แนวอคูสติคกันดูนะครับ
ค่อยๆ ฝึกกันครับ ถ้าเพื่อนๆ เล่นแทปกันคล่องแล้ว เดี๋ยวผมจะหาแทปมาลงในเว็บให้เยอะๆ ครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s